روش های تولید اسيد آمينه لیزین

روش های تولید اسید آمینه لیزین

پروتئین ­ها از اجزای حیاتی خوراک­ طیور هستند و شامل 20 اسیدآمینه می­ باشند که 10 مورد از آنها ضروری می ­باشند. یعنی نمی توانند از سایر اسیدهای آمینه در طی سوخت و ساز در بدن تولید گردند. لیزین، متیونین و ترئونین در میان اسیدهای آمینه به شکل افزودنی و معمولا به صورت بلوری (کریستال) به جیره طیور افزوده می ­شوند. با افزودن این اسیدهای آمینه ضروری تا حدودی میتوان از پروتئین خام جیره کاست. به عبارت دیگر هزینه خوراک را کاهش داد و از طرف دیگر نیز سبب کاهش دفع نیتروژن به محیط زیست شد. محصول لیزین برای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار باید از مواد اولیه تجدید پذیر و به شکلی ساده و اقتصادی بدون تولید بقایای نامناسب به دست آید و از نظر زیستی و اقتصادی برای مصرف کننده مناسب باشد

دانلود نسخه کامل مقاله: روش های تولید اسيدآمينه لیزین